petak, 25. ožujka 2016.

palača augubio


Palača Augubio. Palača u Dioklecijanovoj palači. U nekadašnjoj ključnoj ulici Cardo. Tu se danas živi, jede, tu su luksuzne butige, a možete unajmit i smještaj. Uživajte i nađite Augubio na karti.

Nema komentara:

Šufit