petak, 18. ožujka 2016.

*****

kukasti križevi u splitu - pogotovo onaj na lokaciji fra andrije kačića miošića te na zapadnoj obali su već više puta prijavljeni (osobno sam pismeno to prijavila niz puta), čak više od desetak, a gradska uprava ih odbija očistiti. gradonačelnik takvog grada se zove ivo baldasar, komunalci su špiro cokarić i pave zaninović, a šefica financija koja milom ili silom naplaćuje sve građanima i poduzetnicima, a za uzvrat im servira kukakste križeve je ljljana vučetić. sramim se što su mi to sugrađani i sutra neću ići na proslavu 25 godina mature jer ne želim za istim stolom sjediti sa pavom zaninovićem koji je među onima koji toleriraju kukakste križeve u splitu. hvala na pažnji.

Nema komentara:

Šufit