petak, 9. prosinca 2011.

uspomena na pivača živi kroz njegove pisme

Nema komentara:

Šufit