četvrtak, 8. prosinca 2011.

galeb i ja - 1975.

Nema komentara:

Šufit