četvrtak, 8. prosinca 2011.

*****jema u mome životu jedan posebni ponos,
ponos šta san iz dalmacije...

Nema komentara:

Šufit