utorak, 13. prosinca 2011.

najdraži dan spli'skoj dici, sveta luca, zaštitnica vida

e...

zvona zvone, sveta luce je. ona ča je zaštitnica vida i očiju. ona ča spli'skoj dici nosi darove. spli'skoj, e... kako znan? lipo, rekli su mi baba i dida dok su još bili živi da je u njihovin kućama ka su bili dica glavni dar činila sveta luce i ja im to virujen.  na svetu lucu se pale šterike o' isprid katedrale i otvara se kripta (to se čini samo jedanput na godinu). uzima se čudotvorna voda. dosta svita viruje da će im godina ča stiže bit plodna ako posade šenicu na sv. lucu i ako ono lipo izraste. luce, lucijane, lucije, lucijani slave imendan. čestitan im od srca!

Nema komentara:

Šufit