četvrtak, 20. listopada 2011.

jesen je stigla

kiša,
libar,
deka...

Nema komentara:

Šufit