utorak, 25. listopada 2011.

iz lipote dana današnjega...

e...


najprvo posal. konfužjun. dica navalila, kontrolni su im.

a kad je posal finija, zasluženi gušti: bokunić sunca i friške arije na bačama.


ko ovo more platit, a?


bačvice 1


bačvice 2bačvice 3
bačvice by xvii

Nema komentara:

Šufit