srijeda, 19. listopada 2011.

čišćenješi, već danima kod mene dura veliko čišćenje.
moga doma, moga ureda, moga života...
minjan sve ča ne valja.
vrime je.

Nema komentara:

Šufit