petak, 21. listopada 2011.

*****

Činjenice ne prestaju postojati kad ih se zanemaruje.
Aldous Huxley

Nema komentara:

Šufit