ponedjeljak, 10. listopada 2011.

*****

e...
partija je ljubo stipišić.
živi i dalje kroza svoje stvaranje...


Nisam rojen da bi umra
U posteji rekamanon
Pun odličja falši lenta
Vaki znade umrit samcat
Nima vaki testamenta

Nisan rojen ić niz dlaku
Kripeć zavist moćneg svita
Rod svoj jesan a i bit ću
Gorit drito drito gorit
I dogorit ka i svića

Ma pri veng gnjevan partin doli
Takva mi je sudba ćutin
Spustite me kakvi jesan
Vaki umre ne reć riči, ne reć boli
Vaki umre u postolin

Jerbo nima drugi obligmenti
Iskat moći čast i slavu
S ovin srcem s ovim motin
S ovin pisman s ovin ričin
Vaki neće iznit glavu

Ma prin neg gnjevan partin doli
Takva mi je sudba ćutin
Spustite me kakvi jesan
Vaki umre ne reć riči, ne reć boli
Vaki umre u postoli
Spustite me kakvi jesan
Vaki umre u postolin
Nima vaki testamenta

Nema komentara:

Šufit