utorak, 11. lipnja 2024.

ponizno molim 🙏

Kad sam diplomirala moji dragi prijatelji su organizirali Mercedes. 
Mercedes nije bio tajan, imao je imao poznatog vlasnika, a stečen je radom. 
Kako diploma nije s pumpe nego s FESBa, novinari taj svečan čin nisu popratili. Bilo je na fakultetu prisutno nekih petnaestak kolega, a time naziv mog diplomskog rada nije tajna. Ne štiti ga GDPR kao kod nekih drugih građana koji ne znaju gdje su studirali, koliko, kad su diplomirali itd. Ima kod mene i magistarski znanstveni rad koji nije tajna pa se može naći u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji i u knjižnicama. Dakle, nisam obična građanka nego vrlo neobična,kod mene je sve pravo, gle čuda, može se i tako, pa ponizno molim šjor Bartulicu da se za moje interese ne bori, moji interesi su sve ono što on nije i nikad neće biti. Hvala!

Nema komentara:

Šufit