petak, 21. lipnja 2024.

ima je

Došla! Ovo sam ja dobila priko veze, znan tu elektroinženjersku mafiju 😁
Nadam se da će se održati stabilnost I normalan rad

Nema komentara:

Šufit