utorak, 25. lipnja 2024.

na punti

 Danas smo kao što znate bili na izložbi. Ako ne znate, pogledajte moje prethodne objave. Evo jedan interesantan detalj. Kako je Marjan izgledao prije i poslije izgradnje Instituta. Na slici možete vidjeti i crkvicu na punti Marjana koja je jako stara. Nalazi se na rtu Marjan, kako sam već rekla na punti Marjana. Vjeruje se da je u rimsko doba ovdje bio hram božice Dijane. Crkva je vjerojatno sagrađena u 9. stoljeću, a prvi podaci nalaze se 1275. godine. Crkva svetog Jurja sagrađena je direktno na litici. Odatle se otvara prekrasan pogled na Kaštelanski zaljev. Nivo poda crkve kod ulaza je na 20 m nadmorske visine. Crkva je pravokutnog tlocrta s izrazito istaknutom polukružnom apsidom. Ponovno se spominje u 14. stoljeću, a početkom 17. stoljeća Osmanlije su ga spalile. Nedavno je renovirana (ovo nedavno je za SFRJ - 1972 - u mračna vremena). Kako ovo o renovaciji može biti čudno, morat ćemo napomenuti da nije baš uvijek sve kako se čini i da je SFRJ (nekad i) vodila računa u kulturnoj baštini, pa i o crkvicama. Iako je SFRJ imala i loših strana, kad se što napravilo se ne može negirati. 1972. nedavno. Te sam godine rođena. Ovako sam mlađa. :D

Nema komentara:

Šufit