petak, 21. lipnja 2024.

nima letrike

Sad se nadajte da su dežurni pravi, a ne lažni inženjeri. Za vratiti sustav u rad na 40+ treba znanje i iskustvo.

Nema komentara:

Šufit