srijeda, 6. rujna 2023.

odbrojavanje mu je počelo 😁

Počela je još jedna školska godina. 

Zadnja za jednog velikog gada na odlasku. 

Ako ne bude sam htio ići u penziju, bit će prijavljen inspekciji.

Dakle, odbrojavanje mu je počelo... 😁

Nema komentara:

Šufit