srijeda, 6. rujna 2023.

čemu sve ide kraj? Kako kome...


A za neke i kraj zuluma te kraj mogućnosti primanja mita, kraj mogućnosti seksualnog iživljavanja nad djecom, kraj mogućnosti mobinga nad zaposlenicima itd. Manijacima svakako nije lako, ali za takve je sramota što su u radnom odnosu, a ne u zatvoru.

Nema komentara:

Šufit