srijeda, 20. rujna 2023.

još jedna pobjeda

Elektrotehnika - poručnički - za upravitelja stroja oliti makinje

Da ne mislite da mi se radosno javljaju samo đaci i studenti, kod mene je uvijek radno, stiže radni narod, a radnom narodu letrika uvik triba 😁

Kod nas inženjera nema straja od AI, mi ćemo samo još više raditi....
#znanje_vrijedi

Nema komentara:

Šufit