srijeda, 6. rujna 2023.

*****

Sve puno moćni pa sami rade (i to svakave šporkarije) za državu. Tu zaposlili i dicu. I unuke će.

Nikako da se među pojavi njima netko sposoban tko radi za sebe.
Kako to?

Nema komentara:

Šufit