nedjelja, 31. srpnja 2022.

prenamjena škatule


Uredila sam škatulu od Faksa i uštedila koji šold.
Sad u njoj stoji ono što trenutno radim sa studentima, a što nije digitalizirano. Imamo još i libre i brdo materijala u digitalnom obliku. A u mojim starim tekama koje sam sačinila kad sam bila student je cilo blago
😊🤓👩‍🏫👩‍💻📖📕📗📘📚
#znanje_vrijedi
#faks #ured #organizacija #prenamjena #urednost

Nema komentara:

Šufit