ponedjeljak, 11. srpnja 2022.

*****

Što biste rekli da vam žensko biće kaže da nema potrebe da vlastito dijete nauči hodati i govoriti i da dijete to može naučiti samo jer da nauči i majmun sam?!

Osoba se predstavlja da ima VSS, dijete je baba naučila hodati i govoriti, prošlo je nekoliko godina, sad djetetu neće da otvori vrata od stana kad se vraća iz škole. Dijete zvoni i po 20 minuta. Svaki dan je tako.

Ovo mi je susjeda nažalost. Kako bi naše socijalne službe reagirale na ovo? 

Baba više ne dolazi u posjete, a druga baba, njena majka širi slične ideje o prirodnoj selekciji i da nejaki trebaju umrijeti. 

Ta moja dična susjeda svom djetetu po stepeništu, dakle da svi stanari čuju, govori da ja jedem malu djecu.

Biste li sve ovo prijavili?

Nema komentara:

Šufit