četvrtak, 7. srpnja 2022.

*****

Nije naša bogatu ljubavnicu, nije se ni sa kim posvađa, nije bolestan,  e, onda nema druge nego mu je razlog taj da ne želi u bajbokanu zbog pljačke EU para za digitalizaciju koja se sprema! Ako pare nisu za inženjere, za koga su onda, za babe gatare?
Digitalizacija bez inženjera, svašta!🥺😱😳

Nema komentara:

Šufit