ponedjeljak, 18. srpnja 2022.

Litrati s Merjana

E... More, friška arija, cvrčak, ko ovo more platit, a? Furešti ča cilu godinu šparaju za arivat na more šetimanu oli dvi, eto ko more platit. Nas ne toka otvorit takujin, pa koje je pametan gušta kad god more... 

Nema komentara:

Šufit