ponedjeljak, 27. rujna 2021.

LETEĆI ODRED - Lijepa je naša puna odlikaša (OFFICIAL VIDEO)


Danas je tužiteljica na sudu izjavila da je moja ocjena iz matematike bila 2.

Sad me toka kopirati sve svjedodžbe osnovne i srednje škole, svi razredi završeni s 5, oslobođena mature, u svim svjedodžbama nema ni jedne 3, a kamoli 2.  Poslat ću to sudu da obranim svoju odlikašku čast 😁

Bila sam pravi odlikaš do kraja,
bez šale, imam i na poslijediplomskom znanstvenom studiju 5,00, a od svih tih petica na poslijediplomskom studiju tri petice mi je napisao Ivo Slapničar matematičar. 

I stalno na taj sud u Dračevcu dolaze trubit da sam osoba bez škole ili sa lošim ocjenama.

Je li ih izila ih đeložina? 

 Inače, zna li me netko stvarno iz tog meni nepoznatog perioda bez škole, sa lošim ocjenama, da mi ispriča nešto o tome?! 😁😅🤣😂

Nema komentara:

Šufit