petak, 17. rujna 2021.

danas slavimo :)


 17.09.2004. osnovala sam Parametar doo Split.

Kako smo došli do 17 godina rada u Hrvatskoj? Iznimnim zalaganjem, trudom, radom s puno ljubavi, samopouzdanjem i optimizmom, uvažavanjem kupaca, dobavljača i suradnika. Hvala vam! ♥

Nema komentara:

Šufit