ponedjeljak, 6. rujna 2021.

*****

Bila sam i na Poreznoj.
Ljubazno su mi otprintali da nema duga 😊

Nema komentara:

Šufit