srijeda, 9. rujna 2020.

ni novčića

Ovo pak znači niti novčića od EU jer FINA nije u skladu s pravom EU, a EU ima izričit zahtjev: reforme i red da bi dali novac. Ne može Hrvatska s FINOM i ovakvim Ovršnim zakonom i nadalje pljačkati ljude i kršiti ljudska prava. I da, bit ću duboko zahvalna EU ako nam ne da ni novčića dok se ovo ne riješi. To je jedan od razloga koji je iselio Hrvatsku.

Nema komentara:

Šufit