srijeda, 23. rujna 2020.

******

Predsjednici sudova se imenuju politički kaže Milanović. Je li u pravu? U Splitu je predsjednica Općinskog suda u Splitu gospođa koja je bila tipkačica na sudu, a potom je vrijednim radom došla dokle je došla. Pravni fakultet u Splitu mi je odgovorio da za nju nema pokazati diplomski rad jer su kako kažu diplomske bacali. 

Pitala sam jer me zanimao put do uspjeha, ali i jer me ta gospođa dala zatvoriti po privatnoj tužbi druge gospođe koju sam ja prijavila policiji, a policija  ju poslije izvida dala na DORH jos 2007. no to lezi u škafetinu. Je, to je ona sta me stalno tuzaka i stalno pita novaca.

Nema komentara:

Šufit