četvrtak, 17. rujna 2020.

16 godina


Danas je godišnjica osnutka tvrtke Parametar doo Split.
😍🍰
Hvala vam na povjerenju i suradnji!

Nema komentara:

Šufit