utorak, 15. rujna 2020.

*****

Ustav Republike Hrvatske: 
Članak 40. 

Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. 

Ustav citiram za sve one koji misle da je u redu da djeca koju roditelji ne odgajaju kao vjernike moraju sjediti na vjeronauku koji je eto usred rasporeda jer se baš ništa nije moglo riješiti. Gospođe i gospodo, drugovi i drugarice, zovite se kako god hoćete, ali nemate pravo nikome, a pogotovo djeci nametati bilo što, ni vjeru ni nevjeru ni političku stranku. Roditelj je taj koji odgaja dijete u skladu sa svojim životnim načelima, a svaki građanin ima pravo naknadno primiti svete sakramente ako misli da je njegov roditelj pogriješio. Naravno, može misliti i da mu je roditelj bio u pravu ako ga nije odgojio kao vjernika i to je također njegovo ustavno pravo. Gotovo. Nema više.

Nema komentara:

Šufit