srijeda, 2. rujna 2020.

******

Čitam u novinama da je u Splitu neki lik uteka pravosudnoj policiji. Lipo molim policiju da ne rumbaje moja vrata i da ga ne traži kod mene jer lika ne znam, nemam ništa s njim i kod mene sigurno nije.

Zašto ja ovako? E pa ne bi bilo prvi put da mi stižu na vrata pod fintom traže nekoga. Tako su mi jednom došli na vrata tražit susida kojem ne rečen njanci dobar dan, a koji je tada bija u pržunu.
Za svaki neovlašteni upad na privatno vlasništvo odvjetnica će tražiti naknadu štete.

Nema komentara:

Šufit