nedjelja, 5. srpnja 2020.

Pricidnik

Naravno, jedan mu je friend iz Ministarstva vanjskih, a drugi kolega iz njegove ishodišne stranke. Ako neće s njima ćakulati, s kim će?! Bilo bi čudo da ćakula sa mnom, ali da ćakula s ovom dvojicom je ništa čudno... 😃
Svi vam oni skupa jedu i piju, za naše pare, narafski...

Nema komentara:

Šufit