srijeda, 29. srpnja 2020.

*****

"Povrh svega nimat straja,
pa prkosit svakoj buri
i neveri ča sve vaja"

Nema komentara:

Šufit