utorak, 19. srpnja 2016.

*****

Kažu vratit će se zaključivanje ocjena na polugodištu. Konačno jedna normalna izjava. A zašto su ukinute? Ni na miševima se ne rade takvi eksperimenti, a kamoli na djeci. Ne znate zašto su ukinute? Postoje tri razloga. Prvi razlog je da je sin Željka Jovanovića trebao na lak način proći kroz školovanje. Drugi razlog je taj da je sin Zorana Milanovića trebao na lak način proći kroz školovanje. Treći razlog je da je trebalo uništiti ovaj narod. Znali su dobro koliko su djeca u Hrvatskoj motivirana, nisu oni Japanci, ocjena ih goni, motivira i ukazuje kad nešto nije u redu. Znali su i kakvi su nažalost pojedni nastavnici, mnogi su to pretvorili u takav nerad da su se u njemu uplisnili. Znali su i kakvi su nažalost pojedni roditelji, da ih nije baš puno briga. Izglasali su to na brzinu, prefridno, podlo. Kako djecu učim svaki dan, znam ja što sve vidim i čujem otkada je tako. Upropastili su djeci živote. Zanimljivo, ja sam se protiv toga od prvog dana bučno bunila, no nisam uz sebe imala previše istomišljenika. Ta idiotarija se na početku zdušno pozdravljala, trebalo je polizat guzu vladajućima. Godine su prolazile, ništa se nije događalo. A sad probudi više volju za radom nakon ležanja, kafića i nerada od 2012. Najgore što se može napraviti jednom narodu je da ga se ostavi neukim. To je gore nego da se puca u njega. Pucanj je jedan i nema te više, bez obrazovanja/znanja cijeli život je pakao.

Nema komentara:

Šufit