četvrtak, 14. srpnja 2016.

*****

velo misto, na tv upravo, došla je i titova slika u meštrovu butigu.
kad je doša franjo tuđman, nestala je butiga s voćnog trga. sve je druge države preživila osim hrvatske

Nema komentara:

Šufit