utorak, 16. prosinca 2014.

86% - učiti i samo učiti

Cjeloživotno učenje ili dok ne stignu certifikat, bedževi i tako to 
Zadovoljna sam jer je sve išlo na engleskom, nije baš bilo ni lako, testovi, izrada nekoliko aplikacija za ocjenu ... I ne, nije istina da baš ništa ne treba znati, treba itekako znati, odnosno imati predznanja da bi se moglo pratiti.
Naravno, Amerike vidila nisam, sve se odvija on-line.

Nema komentara:

Šufit