subota, 14. siječnja 2012.

marjanske crkvice - sveti nikola

e... ovo je merjanska crikvica sv. nikole. jeste li znali da datira iz 1219., a? sveti nikola je zaštitnik putnika i pomoraca. e, pa svima ča tuku more želin da ih sveti nikola čuva, a onima ča su prikinili navigavat se, kako vidin, obavezno kopno ljulja, pa neka onda i njih sveti nikola čuva...

jema još par riči od Gorana Borčića iz 2005. o ovoj crikvici, a ja san je i crtala, slikala.

evo tih par besida:
"CRKVA SV. NIKOLE nalazi se na zaravni ispod prvog marjanskog vrha. Poznat nam je i točan datum gradnje ove crkve. Zbilo se to 1219. godine. Već 1362. postojala je bratovština ove crkve s dvanaest bratima, dva upravitelja i dva nadstojnika. Oni su uz crkvicu imali svoju kuću u kojoj je tada stanovao jedan pustinjak. Pustinjaci su tu još prije XVI. stoljeća podigli sklonište koje se spominje od 1521. god. kao "eremitorium", a kasnije kao "monasterium". Pustinjačko sklonište uklonjeno je 1922. godine pri proširenju ceste i izgradnji vidilice. Bile su to niža prizemnica i stambena jednokatnica. Godine 1682. svetište se spomninje kao dobro uređeno i čuvano od pustinjaka, a izgleda da je zapušteno tek u 18. stoljeću. Crkva je popravljana 1919., 1950./51., a posljednji put 1990."

 
sve to oko merjanskih crikvica i pustinjačkog života tot mi je tutokompleto interesantno i more bit da im se zaradi tega tako rado vraćan.

moje crtarije i slikarije morete nač ovod: http://xvii.exto.org/ . guštajte! ekola, gren ča, jemate pozdrav!

sveti nikola by xvii

Nema komentara:

Šufit