nedjelja, 15. siječnja 2012.

marjanske crkvice - sveti jure

sveti jure by xvii

e... sveti jure, punta merjana. ovo je na institutu. 2,9 km od spinutskih vrata.
 
jučer je sigurno mnoge iznenadija podatak da je crikvica svetoga nikole iz 1219. godine, a danas ću van reč da je sveti jure još stariji. crikvica datira iz vrimena IX. i X. vika. stari rimljani su jemali svoje svetište na punti merjana. bija je tot hram božice dijane, zaštitnice lova.

ova crikvica je interesantna s obe strane. pridnja je na visokoj stini, a sa zadnje vidite kako izgleda, jema polukružni završetak, mislin da ovo zovu apsidom, e...

daklem, život na merjanu dura i buja godinama, jema se tot šta interesantno vidit i uvik se nešto novo more naučit.

Nema komentara:

Šufit