petak, 1. srpnja 2016.

*****

oče li neka stranka obećat i izvršit provjeru vjerodostojnosti diploma i ostalih isprava potrebnih za zaposlenje u državnoj i javnoj službi? šta mene briga ako je netko krojačica a 20 godina glumi profesora, nije time posta profesor.

Nema komentara:

Šufit