srijeda, 10. prosinca 2014.

*****


Svaka minuta koja je uzaludno propuštena i 
svaki novčić koji nije uložen u znanje 
dođu u životu na naplatu. 
Kamate koje tada život propiše su veće od lihvarskih.

Nema komentara:

Šufit