nedjelja, 19. svibnja 2024.

od visina do pržuna

Danas je Stanković imao 1000. emisiju NU2. 

Sjetio se i onih koji su bili vodeći, uspješni, na visokom položaju i sl. i kao takvi su bili gosti u njegovoj emisiji.

Više nisu vodeći, uspješni ni na visokom položaju,
sudbina im je zatvor. 

Pametan se ne gura u kašetu VUP (vodeći, uspješni, položaj) nego radi pošteno svoj posao i bavi se strukom.

Nema komentara:

Šufit