ponedjeljak, 6. svibnja 2024.

čitan foje i komentiran

Za poteštata (gradonačelnika) Splita Ivicu Puljka:

Obljetnice smrti se ne slave već obilježavaju.
Tako je bar u našoj kulturi.
Dakle, ne slavimo 500 godina Marulićeve smrti kako kaže Puljak već ih obilježavamo.
Za Predsjednika RH Zorana Milanovića:
Splitsko sveučilište je koliko je meni poznato odavno ispred Sveučilišta u Zagrebu.
Postoje točno određeni kriteriji prema kojima se sveučilišta rangiraju. Zagrebačko je palo na toj ljestvici.
Split je odlično mjesto za život ako sami tako odredite i ako sve sami stvorite, od tvrtke do prihoda u toj tvrtki. Ako ne postupite tako i čekate rješenja od države i Grada Splita, načekat ćete se.

Nema komentara:

Šufit