srijeda, 15. svibnja 2024.

neznanje se ne može sakriti

"Znate kako znam da netko ima lažnu diplomu? Ništa ne zna!"

moj učenik Ante kad je imao 15 godina. Sad je već odrasla osoba, završio FESB.
Sve vam je mali rekao. Neznanje se ne može sakriti ma koliko se ne smije javno reći o tome 😁

Nema komentara:

Šufit