četvrtak, 20. listopada 2022.

žensko

Meni su u Končara na razgovoru (na koji su me sami zvali  i za koji sam trošak dolaska u ZG sama platila) rekli "pa Vi ste ženskooooo!"
Bila sam tada među najmlađim magistrima znanosti u RH... i sve elektrotehnika/elektroenergetika srednja, faks, poslijediplomski znanstveni studij.
Beskrajno im hvala, tada sam osnovala vlastitu tvrtku u kojoj radim 18 godina. I da, ne moram gledati kojekakve propalice koje zapošljavaju.

Nema komentara:

Šufit