petak, 7. listopada 2022.

tečajevi za radu na računalu * poduka za rad na računalu


Najobičnije i napredno služenje internetom, obrada teksta, upravljanje malim i velikim dokumentima, spajanje i razdvajanje dokumenata, zaglavlja i podnožja, tablice i slike u Wordu, proračunske tablice i grafikoni, formule i funkcije, pivot tablice, prekrasne i svrsishodne prezentacije, izrada baze podataka i uspješno korištenje bazom,  e-građani, e-osobna, digitalni potpis, e-komunikacija, uređena zemlja, obrada slike, izrada weba, osnove programiranja itd, nauči jer #znanje_vrijedi

#informatika #poduka #rad_na_računalu #programiranje #informatički_tečaj #office #word #excel #powerpoint #access #obrada_slike #wix #canva #poduke_za_građane #poduke_za_tvrtke #tečajevi_za_građane #tečajevi_za_tvrtke

 

Nema komentara:

Šufit