nedjelja, 2. listopada 2022.

kriv

Bidan. Bit će ga je dopa sudac šta nema ni osnovnu školu. 🥴

Nema komentara:

Šufit