četvrtak, 13. listopada 2022.

di su pare?

Je li itko od silnih milijardi koje nam je poslala EU za digitalizciju dobio bar 1€ ili ste svi sami nabavljali i nabavljate informatičku opremu, računala, tablete, softver itd?
Ja nisam dobila baš ništa 🤮

Nema komentara:

Šufit