srijeda, 12. listopada 2022.

nemam posla s propalicama 😁

Tako je! Beskrajno hvala školama, HEPu, A1, Dalekovodu, Konstruktoru,Končaru, Brodosplitu i inim drugim junacima (ima ih na stotine) kojima nije trebao pravi diplomirani inženjer elektrotehnike i pravi magistar znanosti - elektrotehnike. 18 godina poslije svi su u stečaju, aferama, a tko nije, bit će.
Ja pak 18 godina radim za sebe i nemam posla s propalicama. 😁

Nema komentara:

Šufit