ponedjeljak, 9. srpnja 2018.

profesionalni domoljubi

Da je prebrojiti sve umračene poslove bez registracije i neplaćen porez svih onih koji ovih dana viču o svom domoljublju u dresovima. Zatim sve poslove u ilegalnoj sferi. Sve penzije na mrtve i one koji nikad nisu ni bili živi. Sve penzije na lažne invalide. Sve pemzije bez dana staža. Sve plaće na lažnu stručnu spremu. Sve poticaje na nikad obrađena zemljišta. Miljarde bi bile tu, miljarde. Tako oni STVARNO vole Hrvatsku. I baš zato se ne veselim s takvima. Meni se zbog njih u ovoj zemlji svaki dan plače.

Nema komentara:

Šufit