ponedjeljak, 9. srpnja 2018.

Nesrazmjer

Razlika između svijeta i polusvijeta je ogromna.
Problem Hrvatske je što ima više polusvijeta od svijeta i ne radi ništa da to promijeni.

Nema komentara:

Šufit